МИГ Тунджа

НАЧАЛО 2014-2020


СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тунджа” изпълнява Споразумение № РД50-39 от 23.04.2018 година по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” от  по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.2:     
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА“

ГЛАВНА ЦЕЛ:
ХАРМОНИЧНО И БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА  НА МИГ-ТУНДЖА ЧРЕЗ СИЛНА МЕСТНА ИКОНОМИКА, ФОРМИРАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА СОЦИАЛНО ИНТЕГРИРАНА ЖИЗНЕНА СРЕДА И СЪХРАНЯВАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

СПОРАЗУМЕНИЕ № РД50-39 от 23.04.2018

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПУБЛИЧНИЯ ПРИНОС ЗА ПРОЕКТИ: 7 563 603,42 лв
в това число:
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г. /ЕЗФРСР/: 2 933 000,00 лв.
ОП „ИНВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020г. /ЕФРР/: 1 150 000,00 лв.
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020г. /ЕСФ/: 1 460 000,00 лв.
ОП „ОКОЛНА СРЕДА” 2014-2020г. /ЕФРР/:1 050 603,42 лв
ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020г. /ЕСФ/:  970 000 лв
ЕВРОПЕЙСКО СЪФИНАНСРАНЕ: 6 675 715,91 лв.
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ:  987 890,51 лв.

НАЧАЛНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 23.04.2018г.
КРАЙНА ДАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:30.06.2023г.

 
Български (България)English (United Kingdom)
АНКЕТА
Ще кандидатствате ли с проект към Стратегията за местно развитие?
 
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Кой е тук?
В момента има 32 посетителя в сайта
Брояч на посещенията
152692
TodayToday25
YesterdayYesterday95
This WeekThis Week225
This MonthThis Month2233
All DaysAll Days152692