МИГ Тунджа

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

There are no translations available.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”
 
Управителният  Съвет  на  Сдружение „Местна  инициативна  група -  Тунджа”  на основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  чл. 24  от  Устава  на  Сдружението,  свиква  Общо събрание на Сдружението на  22.05.2012 г. от 17 часа. Събранието ще се проведе в  гр.  Ямбол,  пл. „Освобождение”  № 1 -  Заседателна  зала  на  община „Тунджа”,  при следния ДНЕВЕН РЕД:

Read more...

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

There are no translations available.

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

Read more...

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

There are no translations available.

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

Last Updated (Saturday, 24 March 2012 20:36)

Read more...

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 226 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ”

There are no translations available.

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 26 март 2012 година до 30 април 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

Last Updated (Saturday, 24 March 2012 20:37)

Read more...

 

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

There are no translations available.

В изпълнение на Годишната програма за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година с решение на Управителния съвет  на МИГ-Тунджа  от проведено на 9 март 2012 година заседание  предстои да бъдат обявени  открити процедури за конкурентен избор на проекти с определен срок за  кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” със срок на прием от 26 март до 30 април 2012 година,  мярка 321 „Основи услуги за населението и икономиката в селските райони” със срок на прием от 2 април до 14 май 2012 година  и мярка  322 „Обновяване и развитие на населените места, със срок на прием от 2 април до 14 май 2012 година. Подробна информацията за предстоящите процедури е публикувана в секция ”Кандидатстване с проекти – Предстоящи процедури.”  

Last Updated (Sunday, 11 March 2012 17:38)

Read more...

 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ТУНДЖА

There are no translations available.

На 09.02.2012 година Управителният съвет на Местна инициативна група - Тунджа проведе своето първо за 2012 година заседание. Членовете на Управителния съвет приеха Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие за 2011 година, който ежегодно до 15 февруари следва да бъде представян в Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони.

Last Updated (Friday, 10 February 2012 14:28)

Read more...

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Who's Online
We have 6 guests online
Visitors Counter
172539
TodayToday44
YesterdayYesterday89
This WeekThis Week352
This MonthThis Month1985
All DaysAll Days172539