МИГ Тунджа

О Б Я В А за набиране на външни експерти- оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа

There are no translations available.

О Б Я В А за набиране на външни експерти- оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа
Реф. № ВЕО- 01-2012

На основание Решение № 4 по протокол № УС 2012-1/09.02.2012  на Управителния съвет на Местна инициативна група-Тунджа във връзка с чл. 24  на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ за условията и реда  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка  „Прилагане на стратегии за местно развитие”  и по мярка   „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, както и процедурите на МИГ-Тунджа за осъществяване на техническа и експертна оценка и класиране на проектите и извършването на подготовка и провеждането на заседание на комисията  за избор на проекти,  Сдружение „Местна инициативна група -Тунджа” обявява конкурс за набиране на независими външни експерти – оценители на проекти по следните  мерки от Програмата за развитие на селските райони, включени в Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа (2011-2015):

Last Updated (Thursday, 10 May 2012 19:41)

Read more...

 

ВАЖНО : УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКИ 226, 321 И 322 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

There are no translations available.

С решение № 4  на УС на МИГ –Тунджа  по протокол № УС-2012-4 /12.04.2012 година се  удължава срокът за прием на проекти , като са определени следните нови крайни дати за прием на Заявления  за подпомагане,   както следва:

Last Updated (Friday, 20 April 2012 19:41)

Read more...

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

There are no translations available.

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”
 
Управителният  Съвет  на  Сдружение „Местна  инициативна  група -  Тунджа”  на основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  чл. 24  от  Устава  на  Сдружението,  свиква  Общо събрание на Сдружението на  22.05.2012 г. от 17 часа. Събранието ще се проведе в  гр.  Ямбол,  пл. „Освобождение”  № 1 -  Заседателна  зала  на  община „Тунджа”,  при следния ДНЕВЕН РЕД:

Read more...

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

There are no translations available.

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

Read more...

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

There are no translations available.

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

Last Updated (Saturday, 24 March 2012 20:36)

Read more...

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 226 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ”

There are no translations available.

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 26 март 2012 година до 30 април 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

Last Updated (Saturday, 24 March 2012 20:37)

Read more...

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Who's Online
We have 6 guests online
Visitors Counter
185698
TodayToday1
YesterdayYesterday123
This WeekThis Week225
This MonthThis Month3034
All DaysAll Days185698