ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ТЕРИТОРИАЛЕН ФОРУМ

На основание чл. 22 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г на МЗХ, Сдружение „Местна инициативна група – Тунджа” организира Териториален форум на представители на населените места от община „Тунджа” за  обществено обсъждане за промяна в Стратегията за местно развитие /СМР/ на МИГ – Тунджа - прехвърляне на средства между  мерките, промяна в заложените индикатори и финансовите параметри на проектите.
Териториалният форум ще се проведе в   село Голям Манастир   на 7  юни 2013
Общественото обсъждане е инициирано УС на МИГ-Тунджа във връзка със слабия интерес и наличието на средства по мярка 123 „Добавяне стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване  към неземеделски дейности” и възможността  за тяхното прехвърляне в бюджета на мерки, където има недостиг на средства и заявен интерес от потенциални бенефициенти. Ще бъде обсъдено и предложението за прехвърляне на  неусвоени средства от мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”   и  мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места  към мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, както   и  увеличение на максималната стойност на един проект, подаван от община «Тунджа»  по мярка 321  от левовата равностойност на  120 000 евро, на левовата равностойност на 200 000 евро.
На публичното обсъждане ще бъде представено изпълнението на Стратегията по цели, приоритети и мерки, като на присъстващите ще бъде дадена възможност да отправят предложения и дискутират относно прехвърлянето на бюджети по мерките, промените в заложените индикатори и промени във финансовите параметри на проектите, подавани към СМР на МИГ-Тунджа
Каним всички заинтересовани страни – представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на МИГ-Тунджа да участват  в териториалния форум за обсъждане на промените в СМР на МИГ-Тунджа.
                                                                               УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
                                                                               НА  МИГ-ТУНДЖА

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
364922
TodayToday70
YesterdayYesterday343
This WeekThis Week413
This MonthThis Month70
All DaysAll Days364922