График за информиране, консултиране и подпомагане на потенциалните бенефициенти във връзка с обявените приеми на заявления за подпомагане по мерки 226,311, 312 и 321 от СМР на МИГ-Тунджа

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА

 

 

 ГРАФИК ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИТЕ ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 226, МЯРКА 311, МЯРКА 312 И МЯРКА 321  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ТУНДЖА

 

ГРАФИК

ЗА ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИТЕ ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКА 226, МЯРКА 311, МЯРКА 312 И МЯРКА 321  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ- ТУНДЖА

 

Дата

Място на

провеждане

Час

Дейност

23 авг.2013

Офис на МИГ-Тунджа                с.Генерал Инзово, ул. „Опълченска” № 2 ет.2

9.00 - 12.00 часа

 

Консултиране

Подпомагане

 

27 авг.

2013

Информационно-консултантски офис на МИГ в община Тунджа - етаж.4 стая 56

09.00 - 12.00 часа

 

 

Консултиране

Подпомагане

 

31 авг.

2013

Офис на МИГ-Тунджа  с.Генерал Инзово, ул. „Опълченска” № 2 ет.2

09.00 - 12.00 часа

 

 

Консултиране

Подпомагане

 

3 септ.

2013

Информационно- консултантски офис на МИГ в община Тунджа - етаж.4 стая 56

09.00 - 12.00 часа

 

 

Консултиране

Подпомагане

 

5 септ.

2013

Офис на МИГ-Тунджа с.Генерал Инзово,  ул. „Опълченска” № 2 ет.2

09.00 - 12.00 часа

 

 

Консултиране

Подпомагане

 

 

 

Писмено консултиране на потенциалните бенефициенти се извършва през целия период на прием чрез попълване и изпращане до МИГ-Тунджа на формуляр за   писмено консултиране, който може да бъде изтеглен от сайта на МИГ

 

УСТНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ И ПОДПОМАГАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВАТ В САМО В ПОСОЧЕНИТЕ В   ТОЗИ ГРАФИК ДНИ И ЧАСОВЕ

 

Подпомагането на потенциалните бенефициенти се извършва чрез   предварително попълване и изпращане до МИГ-Тунджа на формуляр за подпомагане, който може да бъде изтеглен от сайта на МИГ

 

Консултиране на потенциалните бенефициенти по телефона за връзка с отговорния експерт на МИГ се извършва от понеделник до петък в часовете от 9.00 часа   до 17.00

 

Актуална информация за приема по мерки 226,311,312 и 321 от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа може да бъде намерена по време на целия срок на прием на интернет страницата на МИГ-Тунджа www.tundzhaleader.org

 

 

     Експерт на МИГ – Тунджа, отговорен за консултирането и подпомагането на     потенциалните бенефициенти:

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
185482
TodayToday9
YesterdayYesterday68
This WeekThis Week9
This MonthThis Month2818
All DaysAll Days185482