Втори трансграничен проект на МИГ „Тунджа”


На 24 април 2014 година е подписан договор с Управляващия орган на  Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2007-2013 година, с който Местна инициативна група „Тунджа” стартира изпълнението  на  своя втори трансграничен проект.   
Проектът „RECYCLING” -  „Към качествен живот чрез рециклиране“  се реализира съвместно с „Асоциация на  млекопроизводителите от Одрин, район Централен и област Сулоглу” -  Турция и е с продължителност 12 месеца.
Стойността на осигуреното финансиране е 104 хил. евро.
Общата цел на проекта е опазването на околната среда в селските райони на трансграничния регион .
Специфичните цели на проекта са:
- повишаване информираността и придобиването на знания от страна на земеделските производители  по рециклиране или елиминирането на вредни и опасни отпадъци, свързани със земеделското производство;
 - закупуване и предоставяне на земеделски производители от област Одрин и община Тунджа на специализирани контейнери за рециклиране на химически опасни отпадъци от препарати и суровини, използвани в селското стопанство;
  - постигане на европейски стандарти в селскостопанското производство в трансграничния регион.
Основните  дейности по проекта включват:
- Закупуване и предоставяне на земеделски производители от област Одрин и община Тунджа на специализирани контейнери за рециклиране на химически опасни отпадъци.  Дейността ще се осъществи в 10 пилотни села в област Одрин и 10 пилотни села в община Тунджа.
- Семинари  "Правила и практики за използване и рециклиране на опасни химични вещества и  препарати в селското стопанство в трансграничния регион". Планирани са по един семинар в Одрин и в община Тунджа.
- Обучения по рециклиране. Ще бъдат организирани две еднодневни обучения – по едно във всяка една от страните. Участниците в обученията ще бъдат земеделски производители от пилотните села. Те ще бъдат обучени за предимствата на рециклирането и  за начина на ползване на поставените контейнери. Организацията и провеждането на обученията ще се извърши  от екипа на проекта.
- Планирани са и ще се осъществят и дейности по информиране и публичност: интернет страница на проекта, 2 пресконференции – начална и заключителна.
Проектът се администрира от четиричленен съвместен екип на партньорите, в който от страна на МИГ- Тунджа ще работят  2 души - на позициите проектен координатор и проектен асистент.
За  наблюдение и контрол на изпълнението на проекта през месец май предстои да бъде създаден и съвместен  координиращ комитет, който ще включва представители на двамата партньори.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
185707
TodayToday10
YesterdayYesterday123
This WeekThis Week234
This MonthThis Month3043
All DaysAll Days185707