РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО ПРОИЗВОСТВО И ТУРИЗЪМ В СЕЛКИТЕ РАЙОНИ НА ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

На 20 юни 2014 година Местна инициативна група – Тунджа бе домакин на първата работна среща на партньорите  по проект „Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на ЮИ България”. Проектът се изпълнява по договор № РД-50-96/23.05.2014  на МИГ-Тунджа с Министерство на земеделието и храните  и Държавен фонд „Земеделие” –Разплащателна агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Партньори на МИГ-Тунджа по реализацията на проекта са МИГ-Средец, МИГ-Карнобат и МИГ-Харманли.  Проектът има подготвителен характер, като целта му е  да се разработи бъдещ  съвместен проект  за вътрешнотериториално сътрудничество, насочен към стимулиране на туризма и популяризиране на местните производства в селските райони, обхванати от територията на местните инициативни групи- партньори по проекта. На работната среща бяха уточнени основните ангажименти на  партньорите и съгласуван график за изпълнение на дейностите по проекта. В оставащите три месеца до неговото финализиране ще бъде проведено  проучване на туристическия потенциал на територията на партниращите МИГ и  извършено проектирането на  поддържаща туристическа инфраструктура, идентифицирана в хода на проучването. Ще бъде подготвен съвместен проект за вътрешнотериториално сътрудничество  и подписано партньорско споразумение за неговото изпълнение.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
364919
TodayToday67
YesterdayYesterday343
This WeekThis Week410
This MonthThis Month67
All DaysAll Days364919