СТАРТИРА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯ 3А ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУНДЖА

There are no translations available.

На 7  декември 2015 г председателят на УС на МИГ-Тунджа Станчо Ставрев  подписа договор  № РД50-210/07.12.2015 с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателната агенция за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект за подготвителни дейности по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
С това на практика на територията на община Тунджа  стартира прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и подготовката на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.

На 7  декември 2015 г председателят на УС на МИГ-Тунджа Станчо Ставрев  подписа договор  № РД50-210/07.12.2015 с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателната агенция за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект за подготвителни дейности по  подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
С това на практика на територията на община Тунджа  стартира прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и подготовката на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.
ВОМР е подход за интегрирано териториално развитие  с  участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които са изправени селските райони в своето развитие днес.
ВОМР дава възможност през периода 2014 – 2020 г. освен средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) местните групи инициативни групи да включат в Стратегиите си допустими дейности и да изпълняват проекти чрез осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство
Подготовката на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа ще бъде резултат от изпълнението на интегриран пакет от дейности, включващи: популяризирането на подхода ВОМР и разработването на стратегията (информационни кампании  в населените места на  община Тунджа, провеждане на срещи, семинари и конференции; изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население; публикуване на информация по проекта  в регионални медии);  обучение на представители на  екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери; дейности по подготовка на стратегията за ВОМР за територията на община Тунджа, включващи работни срещи, експертна работа, информационни срещи за консултиране с местната общност и провеждане на обществени обсъждания на разработваната стратегия ; дейности по управление и администриране на проекта.
Проектът ще се реализира в  течение на 6 месеца.  Общата  стойност му стойност и предварително одобрен размер на  безвъзмездната  финансова помощ  е 48 875,75 лева.
Проектът се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони.

Last Updated (Sunday, 17 January 2016 15:15)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
265415
TodayToday71
YesterdayYesterday127
This WeekThis Week381
This MonthThis Month5115
All DaysAll Days265415