ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В СЕЛАТА ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО И САВИНО

Уважаеми  граждани на община Тунджа, земеделски производители, представители на местния бизнес, публични и  неправителствени организации,
Местна инициативна група –Тунджа Ви кани за участие в информационни срещи по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1.”Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от   Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:Европа инвестира в селските райони на тема „Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на община Тунджа: подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие”
Срещите ще се състоят както следва:
-    В село Генерал Инзово -  на 28 януари 2016 година (четвъртък) от 10.30 часа в залата на читалище „Николай Йонков Вапцаров 1926”
-    В село Савино – на 29 януари 2016 година ( петък) от 10.30 в залата на читалище Никола Йонков Вапцаров 1928”
Проектът за подготвителни дейности се изпълнява по Договор№ РД50-210/07.12.2015  между МИГ-Тунджа, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.
Главна цел на проекта: Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
143297
TodayToday70
YesterdayYesterday58
This WeekThis Week298
This MonthThis Month1806
All DaysAll Days143297