ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В СЕЛАТА ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО И САВИНО

На 28 и 29 януари 2016 година в селата Генерал Инзово и  Савино  се  проведоха информационни срещи  „Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на община Тунджа: подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие”. Те са част от информационната кампания по проекта за подготвителни дейности по подмярка 19.1.”Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от   Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони”.

Основните теми, застъпени по време на информационните срещи бяха свързани със същността, принципите, предимствата и инструментите  на подхода ВОМР, както и факторите за неговото успешно прилагане на територията на МИГ-Тунджа. Участниците имаха възможност да се запознаят с подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” и изпълнявания от МИГ-Тунджа проект по подмярката. Особено внимание бе отделено и на подхода на екипа на проекта и Управителния съвет за изготвяне на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година.

Срещите протекоха при голям интерес от страна на местните общности, който намери израз и в многобройните изказвания и  въпроси по време на дискусията.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
143297
TodayToday70
YesterdayYesterday58
This WeekThis Week298
This MonthThis Month1806
All DaysAll Days143297