ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕБРУАРИ 2016 ГОДИНА

Уважаеми  граждани на община Тунджа, земеделски производители, представители на местния бизнес, публични и  неправителствени организации,
Местна инициативна група –Тунджа Ви кани за участие в информационни събития  по проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1.”Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от   Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони, които ще се проведат в периода 15-19 февруари 2016 г.,   както следва:
1. Еднодневен информационен семинар в село Кабиле на 15.02.2016 година с начален час 10:00 часа и място на провеждане залата на читалище „Напредък-1930”.
Тема: „Процес на подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие с участието на заинтересованите страни”
2. Еднодневен информационен семинар в село Ботево на 16.02.2016 година с начален час 10:00 часа и място на провеждане залата на читалище „Христо Ботев-1928”.
Тема: Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие: нови моменти в административното устройство и дейността на  МИГ в периода 2014-2020 г”
3. Еднодневна информационна конференция в село Генерал Инзово на 18.02.2016 година с начален час 10:00 часа и място на провеждане залата на читалище „Никола Йонков Вапцаров-1928”.
Тема: „Възможности за финансиране на бизнеса на територията на МИГ-Тунджа чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие”
4. Еднодневна информационна конференция в село Тенево на 19.02.2016 година с начален час 10:00 часа и място на провеждане залата на читалище „Просвета-1910”.
Тема: „Възможности за финансиране на публичния и нестопанския сектор на територията на МИГ-Тунджа чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие”
За допълнителна информация и заявяване на участие: 0884920356;0884920355
 Проектът за подготвителни дейности се изпълнява по Договор№                              РД50-210/07.12.2015  между МИГ-Тунджа, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.
Главна цел на проекта: Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
185484
TodayToday11
YesterdayYesterday68
This WeekThis Week11
This MonthThis Month2820
All DaysAll Days185484