НАД 150 УЧАСТНИКА СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНФОРМАЦИОННИТЕ СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

There are no translations available.

В периода от 15 до 19 февруари 2016 година в рамките на изпълнение на проект за подготвителни дейности № 19-19-1-01-34 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” се проведоха последните четири информационни събития на територията на МИГ-Тунджа, които имаха за цел запознаване на представителите на стопанския, нестопанския и публичния сектор от община „Тунджа” с подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР.


В периода от 15 до 19 февруари 2016 година в рамките на изпълнение на проект за подготвителни дейности № 19-19-1-01-34 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” се проведоха последните четири информационни събития на територията на МИГ-Тунджа, които имаха за цел запознаване на представителите на стопанския, нестопанския и публичния сектор от община „Тунджа” с подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на подготовка на Стратегията за ВОМР.

На 15.02.2016 година в село Кабиле се проведе еднодневен информационен семинар на тема „Процес на подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие с участието на заинтересованите страни”. На 16.02.2016 година в село Ботево се проведе еднодневен информационен семинар на тема „Прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие: нови моменти в административното устройство и дейността на  МИГ в периода 2014-2020 г”. По време на семинарите бяха разгледани в теоретичен план и практически аспекти въпроси, свързани с местното развитие в селските райони в контекста на подхода ВОМР, същността, изискванията и подхода за изготвяне на Стратегията за ВОМР; същността и ролята на МИГ в прилагането на ВОМР, изискванията към МИГ и задачите, които тя има в периода 2014-2020 година.

Читалищата в селата Генерал Инзово и Тенево бяха домакини на две еднодневни информационни конференции по проекта, имащи за цел да запознаят трите основни сектора на територията на община „Тунджа” с възможностите за финансиране на техни проекти чрез Стратегията за Водено от общността местно развитие. Темата на конференцията, провела се на 18.02.2016 година в читалище „Н.Й.Вапцаров-1928” - село Генерал Инзово бе „Възможности за финансиране на бизнеса на територията на МИГ-Тунджа чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие”. Провелата се на 19.02.2016 година конференция в село Тенево на тема „Възможности за финансиране на публичния и нестопанския сектор на територията на МИГ-Тунджа чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие” събра в залата на читалище „Просвета-1930” представители на публичния и нестопанския сектор от територията на МИГ-Тунджа. Възможностите за финансиране публичния, стопанския и нестопанския сектор бяха разгледани и дискутирани в два основни аспекта – еднофондово-чрез мерки, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и многофондово, чрез включването в Стратегията за ВОМР и на мерки от ОП „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския социален фонд и ОП”Иновации и конкурентоспособност” и ОП”Околна среда”, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие.

Събитията протекоха при голям интерес от страна на местната общност, като в тях се включиха над 150 участника – представители на публичния сектор, земеделския и неземеделски бизнес, читалища, неправителствени организациии, неформални групи и местни лидери от територията на МИГ-Тунджа.

Проектът на МИГ-Тунджа по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” се реализира с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
363940
TodayToday116
YesterdayYesterday289
This WeekThis Week1508
This MonthThis Month8965
All DaysAll Days363940