ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”Read More

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

 

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 17 март 2016 г. от 17 часа в гр. Ямбол,                                  пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния ДНЕВЕН РЕД:

                                                                                       

  1. Приемане на Отчет на Управителния съвет за дейността на МИГ-Тунджа за 2015 година;
  2. Приемане на Годишен финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2015 година;
  3. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на МИГ-Тунджа за 2015 година;
  4. Определяне дължимостта и размера на членския внос за 2016 година;
  5. Приемане на бюджета на МИГ-Тунджа за 2016 година;
  6. Приемане на решение за изменения и допълнения в Устава на МИГ-Тунджа;
  7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им 2015 година;
  8. Приемане на решение за промени в състава на Управителния съвет на МИГ-Тунджа;
  9. Разни.

 

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА: СТАНЧО СТАВРЕВ

  

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
185482
TodayToday9
YesterdayYesterday68
This WeekThis Week9
This MonthThis Month2818
All DaysAll Days185482