ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ-ТУНДЖА

На 15 и 16 април 2016 година в заседателната зала на Младежкия Лидер Център – с.Дражево, разположен в народно читалище „Прогрес-1936” се проведе обучене на екипа на МИГ-Тунджа, свързано с процеса на подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година на тема „Отговорности на МИГ в процеса на разработване и прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”.  В обучението участваха членовете на Управителния съвет на МИГ-Тунджа и координатора на проекта за подготвителни дейности.
Основна цел на обучението бе придобиване на знания и умения от екипа на МИГ-Тунджа, свързани с стратегическо планиране на местното развитие чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на подготовката на Стратегията за ВОМР. Лектор на обучението бе г-жа Марийка Георгиева от Агенция за регионално икономическо развитие” –  гр.Сливен . Специално внимание бе отделено на основните принципи и подходи за въвличане на заинтересованите страни в процеса на подготовката на Стратегията за ВОМР, анализа на нуждите на територията и на основните изисквания към Стратегиите за ВОМР.  Всички участници в обучението получиха сертификати.
Обучението се  провежда в рамките на Проект за подготвителни дейности, изпълняван по Договор№ РД50-210/07.12.2015  между МИГ-Тунджа, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.
Главна цел на проекта: Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година.

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
195036
TodayToday39
YesterdayYesterday198
This WeekThis Week237
This MonthThis Month2197
All DaysAll Days195036