ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ-ТУНДЖА

На 15 и 16 април 2016 година в заседателната зала на Младежкия Лидер Център – с.Дражево, разположен в народно читалище „Прогрес-1936” се проведе обучене на екипа на МИГ-Тунджа, свързано с процеса на подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа до 2020 година на тема „Отговорности на МИГ в процеса на разработване и прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”.  В обучението участваха членовете на Управителния съвет на МИГ-Тунджа и координатора на проекта за подготвителни дейности.
Основна цел на обучението бе придобиване на знания и умения от екипа на МИГ-Тунджа, свързани с стратегическо планиране на местното развитие чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на подготовката на Стратегията за ВОМР. Лектор на обучението бе г-жа Марийка Георгиева от Агенция за регионално икономическо развитие” –  гр.Сливен . Специално внимание бе отделено на основните принципи и подходи за въвличане на заинтересованите страни в процеса на подготовката на Стратегията за ВОМР, анализа на нуждите на територията и на основните изисквания към Стратегиите за ВОМР.  Всички участници в обучението получиха сертификати.
Обучението се  провежда в рамките на Проект за подготвителни дейности, изпълняван по Договор№ РД50-210/07.12.2015  между МИГ-Тунджа, Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”   на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020.
Главна цел на проекта: Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие за периода до 2020 година.

Last Updated (Sunday, 17 April 2016 13:29)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
363941
TodayToday117
YesterdayYesterday289
This WeekThis Week1509
This MonthThis Month8966
All DaysAll Days363941