СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА”

There are no translations available.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”


  

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

 

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 27 май 2016 г. от 17 часа в гр. Ямбол,                                  пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния

 

                                                             ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа;
  2. Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год;
  3. Одобрение на решение на Управителния съвет на МИГ-Тунджа за формиране на целеви паричен фонд за управление на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа;
  4. Разни.

 

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

 


 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА:  СТАНЧО СТАВРЕВ

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
363947
TodayToday123
YesterdayYesterday289
This WeekThis Week1515
This MonthThis Month8972
All DaysAll Days363947