ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАТИВНИ РАБОТНИ СРЕЩИ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

There are no translations available.

Управителния съвет на МИГ-Тунджа  кани  представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата, опазването на околната среда, социални партньори, местни лидери,  представители на неформални групи и други организации  на територията на МИГ-Тунджа  да се включат в консултативните работни срещи за актуализиране на  Стратегията за Водено от общностите местно развитие до 2020 година, като присъстват и вземат активно участие с мнения и предложения на организираните заседания през месец АВГУСТ 2017 година.

Управителния съвет на МИГ-Тунджа  кани  представители на местната власт, местния бизнес, нестопанския сектор, местните институции в областта на образованието и културата, опазването на околната среда, социални партньори, местни лидери,  представители на неформални групи и други организации  на територията на МИГ-Тунджа  да се включат в консултативните работни срещи за актуализиране на  Стратегията за Водено от общностите местно развитие до 2020 година, като присъстват и вземат активно участие с мнения и предложения на организираните заседания през месец АВГУСТ 2017 година, както следва:   
-  На 14.08.2017 год. от 14.00 часа  в   заседателната зала на община „Тунджа”                                             
-  На 23.08.2017 год. от 14.00 часа  в   заседателната зала на община „Тунджа”                                         
-  На 24.08.2017 год. от 10.00 в село Веселиново ( кафето до читалището)
Основен акцент на консултациите ще бъде обсъждане на възможностите за включване в Стратегията за ВОМР на мерки, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020) и Оперативна програма „Околна среда” (2014-2020.
Ще бъдат обсъдени и други промени, протичащи от Насоките за кандидатстване и Указанията на Управляващите органи.
Работните срещи за актуализиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа се провеждат във връзка с обявен прием по процедура BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г.

Last Updated (Saturday, 02 September 2017 07:52)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
285660
TodayToday4
YesterdayYesterday266
This WeekThis Week758
This MonthThis Month2274
All DaysAll Days285660