ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕН

There are no translations available.

Управителният Съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 25.08.2017г. от 16 часа. Събранието ще се проведе в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа”

ПОКАНА


ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”


Управителният Съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението свиква Общо събрание на Сдружението на 25.08.2017г. от 16 часа. Събранието ще се проведе в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа”, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и вземане на решение за одобрение на Актуализиран документ на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”.

2. Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” по процедура BG06RDNP001-19.001 - Подмярка 19.2 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
3. Разни

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото Събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

                                                     

 

 

  

                                                                           СТАНЧО СТАВРЕВ

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
410133
TodayToday352
YesterdayYesterday411
This WeekThis Week3270
This MonthThis Month8273
All DaysAll Days410133