ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

There are no translations available.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”


СНЦ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА”

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на  20 февруари  2018 г. от 17 часа в  гр. Ямбол,  пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния  ДНЕВЕН РЕД:

1.    Приемане на решение за промени в състава на Управителния съвет на    Сдружение „Местна инициативна група-Тунджа”;
2.    Разни


При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.


 
   ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ-ТУНДЖА:                  (П)
                                                                                 СТАНЧО СТАВРЕВ

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
410133
TodayToday352
YesterdayYesterday411
This WeekThis Week3270
This MonthThis Month8273
All DaysAll Days410133