ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

There are no translations available.

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа”   представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения  по  Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от  Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ПО МЯРКА 7.5 «ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА”  ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа”   представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения  по  Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от  Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Проектът на Насоки, включващи Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени възражения и предложения по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 02.11.2018 г. (включително) на следната електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Документите са публикувани на сайта на МИГ-Тунджа в раздел "Предстоящи процедури - обществено обсъждане"

Last Updated (Sunday, 04 November 2018 20:28)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
410123
TodayToday342
YesterdayYesterday411
This WeekThis Week3260
This MonthThis Month8263
All DaysAll Days410123