ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

There are no translations available.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа”  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на  15 юли  2020 г. от 16.00 часа в  гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Промени в състава на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Тунджа”.
2.    Други      
При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание  в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.
 
     
 ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ-ТУНДЖА:                (П)
                                                                               СТАНЧО СТАВРЕВ       

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
410147
TodayToday366
YesterdayYesterday411
This WeekThis Week3284
This MonthThis Month8287
All DaysAll Days410147