Документи1. Устав на Сдружение с нестопанска цел  
„Местна инициативна група – Тунджа” /PDF/
2. Устав на МИГ.-Тунджа -изменения Общо събрание 28.05.2015
3. Устав на МИГ-Тунджа- актуален документ изменения Общо събрание 17.03.2016
4. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на ЮЛНЦ
5. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2011 година.
6. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година
7. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2013 година
8. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие  на МИГ-Тунджа за 2014 година
9. Доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2010 година
10. Доклад  за дейността на МИГ-Тунджа за 2011 година
11. Доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2012 година 
12. Списък на външни експерти-оценители на проекти към СМР на МИГ-Тунджа
13. Протоколи  от заседания на УС на МИГ-Тунджа
14. Протоколи  от заседания на Общото събрание  на МИГ-Тунджа
15. Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерт-оценители на проекти към СМР на МИГ-Тунджа
16. Проект на Стратегия за ВОМР
17. Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие за 2015 година
18. Доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2015 година
19. Годишен финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2015 година
20. Проект на Стратегия за ВОМР - актуализиран документ 2017

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
163079
TodayToday137
YesterdayYesterday159
This WeekThis Week937
This MonthThis Month3815
All DaysAll Days163079