Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА МИГ-ТУНДЖА


На 7 юни 2012 година  Местна инициативна група –Тунджа провежда  ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН  във връзка с обявения    прием на  заявления за подпомагане по мярка 31 «Разнообразяване към неземеделски дейности», мярка 312 «Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и  мярка  313 «Насърчаване на туристическите дейности» от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 

ВАЖНО : УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКИ 226, 321 И 322 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

С решение № 2  на УС на МИГ –Тунджа  по протокол № УС-2012-6 /22.05.2012 година се  удължава срокът за прием на проекти , като са определени следните нови крайни дати за прием на Заявления  за подпомагане,  както следва:

продължава>

 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЕРКИ 311,312 И 313 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-ТУНДЖА

В съответствие с решение  № 1 по протокол № УС-2012-4 / 12.04.2012   на Управителния съвет  на МИГ-Тунджа в периода от 15 май  2012 година до 29 юни 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и мярка 313 ”Насърчаване на туристическите дейности” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 

ПОЛЗОТВОРНИ ЛИДЕР СРЕЩИ В БРЮКСЕЛ

Ползотворни срещи осъществиха от 21 до 26 април 2012 година петима представители на български местни инициативни групи, сред които и г-н Георги Митев -експерт от МИГ-Тунджа. Групата бе водена от заместник –председателя на Европейската ЛИДЕР асоциация г-н Панайотис Патрас. Срещите бяха реализирани в рамките на учебно посещение, организирано от фирма „Агротек Спа” в изпълнение на договор с МЗХ за обучение на екипите на МИГ в България.

продължава>

 

ВАЖНО : УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКИ 226, 321 И 322 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

С решение № 4  на УС на МИГ –Тунджа  по протокол № УС-2012-4 /12.04.2012 година се  удължава срокът за прием на проекти , като са определени следните нови крайни дати за прием на Заявления  за подпомагане,   както следва:

продължава>

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”
 
Управителният  Съвет  на  Сдружение „Местна  инициативна  група -  Тунджа”  на основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  чл. 24  от  Устава  на  Сдружението,  свиква  Общо събрание на Сдружението на  22.05.2012 г. от 17 часа. Събранието ще се проведе в  гр.  Ямбол,  пл. „Освобождение”  № 1 -  Заседателна  зала  на  община „Тунджа”,  при следния ДНЕВЕН РЕД:

продължава>

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН И КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

При висок интерес от страна на  ръководството на община „Тунджа,” кметове на населени места, председатели на читалища и неправителствени организации протече организираните от МИГ-Тунджа  на 29 март 2012 година информационен ден и консултации във връзка с обявения прием на проекти към Стратегията за местно развитие  по мерки 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”,   321 „Основни услуги за населението  икономиката в селските райони  и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

продължава>

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 
Още статии...
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
145723
TodayToday74
YesterdayYesterday95
This WeekThis Week74
This MonthThis Month1995
All DaysAll Days145723