Новини

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН И КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

При висок интерес от страна на  ръководството на община „Тунджа,” кметове на населени места, председатели на читалища и неправителствени организации протече организираните от МИГ-Тунджа  на 29 март 2012 година информационен ден и консултации във връзка с обявения прием на проекти към Стратегията за местно развитие  по мерки 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”,   321 „Основни услуги за населението  икономиката в селските райони  и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

продължава>

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 226 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ”

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 26 март 2012 година до 30 април 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ТУНДЖА

На 09.02.2012 година Управителният съвет на Местна инициативна група - Тунджа проведе своето първо за 2012 година заседание. Членовете на Управителния съвет приеха Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие за 2011 година, който ежегодно до 15 февруари следва да бъде представян в Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони.

продължава>

 

ЧИТАЛИЩАТА –АКТИВЕН ПАРТНЬОР НА МИГ „ТУНДЖА”

На 27 януари 2012 година екипът на МИГ „Тунджа”  проведе работна среща с членовете на новоучредената асоциация  на читалищата от община Тунджа „Читалища с бъдеще”. Георги Митев - експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие запозна представителите на читалищата от общината с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към МИГ „Тунджа” през 2012 и 2013 година.

продължава>

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕКИПА НА МИГ-ТУНДЖА

Изпълнителният директор на МИГ-Тунджа Христо Медаров и експерта по прилагане на Стратегията за местно развитие Георги Митев взеха участие в проведеното на 22 и 23 януари 2012 година в град Харманли  обучение за екипите на МИГ-Харманли и МИГ-Тунджа. Обучението е организирано и проведено от италианската фирма „Агротек” СпА по поръчка на Министерство на земеделието и храните.

продължава>

 

Проведоха се обучения на местни лидери

Две двудневни обучения на тема „Ролята на неформалните лидери  в активизиране на процесите на развитие на територията  и прилагането на Стратегията за местно развитие” се проведоха на  27 и 28   2011 година в к-с „Екатерина” с.Веселиново и на 29 и 30 декември в  к-с „Ямболен”, лесопарк „Бакаджик”.  Участници в тях бяха местни младежки лидери, представители на нестопанския сектор, изявени общественици, крупни земеделски производители и успешни бизнесмени, развиващи дейност на територията на МИГ-Тунджа.  В почти всички селища на територията на община „Тунджа” за местните общности от важно значение е мнението на

продължава>

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
169995
TodayToday94
YesterdayYesterday90
This WeekThis Week94
This MonthThis Month2705
All DaysAll Days169995