Новини

ПОЛЗОТВОРНИ ЛИДЕР СРЕЩИ В БРЮКСЕЛ

Ползотворни срещи осъществиха от 21 до 26 април 2012 година петима представители на български местни инициативни групи, сред които и г-н Георги Митев -експерт от МИГ-Тунджа. Групата бе водена от заместник –председателя на Европейската ЛИДЕР асоциация г-н Панайотис Патрас. Срещите бяха реализирани в рамките на учебно посещение, организирано от фирма „Агротек Спа” в изпълнение на договор с МЗХ за обучение на екипите на МИГ в България.

продължава>

 

ВАЖНО : УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО МЯРКИ 226, 321 И 322 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

С решение № 4  на УС на МИГ –Тунджа  по протокол № УС-2012-4 /12.04.2012 година се  удължава срокът за прием на проекти , като са определени следните нови крайни дати за прием на Заявления  за подпомагане,   както следва:

продължава>

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”
 
Управителният  Съвет  на  Сдружение „Местна  инициативна  група -  Тунджа”  на основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ  и  чл. 24  от  Устава  на  Сдружението,  свиква  Общо събрание на Сдружението на  22.05.2012 г. от 17 часа. Събранието ще се проведе в  гр.  Ямбол,  пл. „Освобождение”  № 1 -  Заседателна  зала  на  община „Тунджа”,  при следния ДНЕВЕН РЕД:

продължава>

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН И КОНСУЛТАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ

При висок интерес от страна на  ръководството на община „Тунджа,” кметове на населени места, председатели на читалища и неправителствени организации протече организираните от МИГ-Тунджа  на 29 март 2012 година информационен ден и консултации във връзка с обявения прием на проекти към Стратегията за местно развитие  по мерки 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”,   321 „Основни услуги за населението  икономиката в селските райони  и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

продължава>

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 02 април 2012 година до 14 май 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 226 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ”

С решение  № 1 по протокол № УС-2012-2 / 09.03.2012  от  проведено на 9 март 2012 година заседание на Управителния съвет в периода от 26 март 2012 година до 30 април 2012 година ще бъдат приемани Заявления за подпомагаме по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

продължава>

 

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ТУНДЖА

На 09.02.2012 година Управителният съвет на Местна инициативна група - Тунджа проведе своето първо за 2012 година заседание. Членовете на Управителния съвет приеха Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие за 2011 година, който ежегодно до 15 февруари следва да бъде представян в Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони.

продължава>

 

ЧИТАЛИЩАТА –АКТИВЕН ПАРТНЬОР НА МИГ „ТУНДЖА”

На 27 януари 2012 година екипът на МИГ „Тунджа”  проведе работна среща с членовете на новоучредената асоциация  на читалищата от община Тунджа „Читалища с бъдеще”. Георги Митев - експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие запозна представителите на читалищата от общината с възможностите за кандидатстване с проектни предложения към МИГ „Тунджа” през 2012 и 2013 година.

продължава>

 
Още статии...
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
181202
TodayToday17
YesterdayYesterday115
This WeekThis Week856
This MonthThis Month1961
All DaysAll Days181202