The News

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ-ТУНДЖА

There are no translations available.

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура МИГ-Тунджа организира информационна среща

Read more...

 

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249

There are no translations available.

В периода от 22 март 2019 година до 22 април 2019 година в ИСУН 2020 е обявен прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Read more...

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

There are no translations available.

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ   „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Last Updated (Monday, 18 March 2019 18:53)

Read more...

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

There are no translations available.

С решение на Управителния съвет на МИГ-Тунджа от 05.03.2019 година е одобрен оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.162 МИГ-Тунджа–Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”  към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. В рамките на процедурата е постъпило и е одобрено  едно проектно предложение

Last Updated (Monday, 18 March 2019 18:50)

Read more...

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

There are no translations available.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението

Last Updated (Monday, 18 February 2019 19:12)

Read more...

 
More Articles...
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
203833
TodayToday11
YesterdayYesterday103
This WeekThis Week204
This MonthThis Month2545
All DaysAll Days203833