The News

ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.014 ПО ОП НОИР

There are no translations available.

На 12 ноември 2019 година приключи приема по първия краен срок за прием на  проектни предложения по  процедура BG05M2OP001-3. „МИГ  Тунджа – мярка 3.9  “Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.

Last Updated (Saturday, 16 November 2019 19:11)

Read more...

 

ПРИКЛЮЧИ ПРИЕМА НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.051 ПО ОПИК-2014-2020

There are no translations available.

На 31 октомври 2019 година приключи приема по първия краен срок за прием на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.051 „МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”.

Last Updated (Saturday, 02 November 2019 07:37)

Read more...

 

ПРОВЕДОХА СЕ ИНФОРМАЦИОНИ СРЕЩИ НА МИГ-ТУНДЖА

There are no translations available.

20191007 104358Във връзка със стартиралите приеми на проектни предложения по процедури за  подбор на проекти BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа –Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места”, финансирана  ОПНОИР и  BG16RFOP002-2.051 „МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)”,

Read more...

 

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.051

There are no translations available.

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения по процедура за  подбор на проекти BG16RFOP002-2.051 „МИГ Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)” МИГ-Тунджа организира информационна среща за активизиране на участието на местните общности да кандидатстват с проекти към Стратегията за ВОМР и среща с потенциални кандидати и партньори по процедурата.

Read more...

 

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по процедура за подбор на проекти BG05M2ОР001-3.014

There are no translations available.

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения по процедура за  подбор на проекти BG05M2ОР001-3.014 „МИГ-Тунджа –Мярка 3.9 „Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места” МИГ-Тунджа организира информационна среща

Last Updated (Tuesday, 01 October 2019 18:15)

Read more...

 
More Articles...
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
247675
TodayToday147
YesterdayYesterday200
This WeekThis Week1529
This MonthThis Month4045
All DaysAll Days247675