Предстоящи процедури - обществено обсъждане

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа”   представя за обсъждане проект на  Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения  по  Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от  Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

продължава>

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ПО МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ”

СНЦ „Местна инициативна група-Тунджа” представя за обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедурa чрез подбор на проектни предложения по Мярка 20. „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни ” от Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от ПРСР/ЕЗФРСР

продължава>

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от  Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 година, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
По процедурата се подкрепят само проекти на кандидати, които не действат като икономически оператор (предприятие)  и са за  неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи ( режим „непомощ”).

продължава>

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
195045
TodayToday48
YesterdayYesterday198
This WeekThis Week246
This MonthThis Month2206
All DaysAll Days195045