Предстоящи процедури - обществено обсъждане

Обществено обсъждане на насоки по мярка 1.1.1, процедура BG05M9OP001

Обществено обсъждане на насоки по мярка 1.1.1, процедура BG05M9OP001 1. „МИГ Тунджа  -Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от Стратегията за ВОМР  на МИГ Тунджа
СНЦ „ МИГ -Тунджа“ представя за обсъждане, проект за насоки за кандидатстване по процедура BG05M9OP001 1. „МИГ-Тунджа -Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“ от Стратегията за Водено от общностите  местно развитие на МИГ-Тунджа - ОП РЧР 2014 – 2020 г.

продължава>

 
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
203839
TodayToday17
YesterdayYesterday103
This WeekThis Week210
This MonthThis Month2551
All DaysAll Days203839