Текущи процедури, обявени в ИСУН 2020

ОБЯВА за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.432

There are no translations available.

 ОБЯВА за прием на проектни предложения за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Read more...

 

ОБЯВА за ВТОРИ прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.424 МИГ- ТУНДЖА - МЯРКА 6.4.1

There are no translations available.

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване
BG06RDNP001-19.424 МИГ- ТУНДЖА - МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ”

Read more...

 

ОБЯВА за прием на проектни предложения за МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА“ ВТОРИ ПРИЕМ

There are no translations available.

ОБЯВА за  прием на  проектни предложения за МЯРКА 20 „МАРКЕТИНГ, ПОПУЛЯРЗИРАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО,  ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ  НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА“ – ВТОРИ ПРИЕМ

Read more...

 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ В МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ТУНДЖА”

There are no translations available.

Местна инициативна група - Тунджа кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти  № BG16M1OP002-3.018 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ТУНДЖА”

Read more...

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
353649
TodayToday125
YesterdayYesterday315
This WeekThis Week2048
This MonthThis Month9760
All DaysAll Days353649