Приключили процедури 2014-2020

ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249

 ОБЯВА  за прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Стратегията за Водено от общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ-Тунджа”  от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

продължава>

 

Процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077

СНЦ „МИГ –Тунджа”,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост”

продължава>

 
Още статии...
Български (България)English (United Kingdom)
Банери
Банер
Банер
Банер
Банер
Брояч на посещенията
240499
TodayToday70
YesterdayYesterday218
This WeekThis Week1067
This MonthThis Month3717
All DaysAll Days240499