СЪЗДАВАНЕ НА ЛИДЕР МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ


На 9 август 2012 година  от 10.00 часа в комплекс „Екатерина” – село Веселиново, община „Тунджа” с участието на представители  на местните инициативни групи от цялата  страна   ще се проведе работна среща  на тема „Създаване на ЛИДЕР мрежа в България”. Срещата се  организира   от Местна инициативна група –Тунджа със съдействието на община ”Тунджа”. На работната среща ще  бъдат обсъдени необходимостта от създаването на ЛИДЕР мрежата,   проект на учредителен документ за създаване на Асоциация на  местните инициативни групи в България  „Българска ЛИДЕР мрежа” и следващите непосредствени стъпки, свързани с  предстоящото учредяване на  Асоциацията.