Работно посещение на представители на местна инициативна група от Латвия


 
В периода от 26 до 28 ноември 2012 екип от експерти на Местна инициативна група „Партньорство Кандава”  от Латвия  ще бъде на работно посещение на своите колеги от Местна инициативна група – Тунджа. Целта на посещението е подготовката на съвместен ЛИДЕР проект по мярка 421 ”Вътрешно териториално и транснационално сътрудничество. В рамките на визитата представителите на „Партньорство Кандава”  ще се срещнат и с ръководството на община „Тунджа”. В програмата им е включено посещение на Националния археологически резерват „Кабиле” и дегустация на местни вина във винарна изба „Марвин” – село Хаджи Димитрово.
МИГ „Партньорство Кандава” –Латвия  е учредена през 2006 година  и  обхваща територията на две общини от планов регион Рига на Латвия с обща площ 1010,99 кв.км и население от 14814 жители. На територията на МИГ се намира важен за страната обект по Натура 2000 – Природен парк „Долината на Абава” Основните цели на Стратегията за местно развитие на МИГ „Партньорство Кандава” са развитие на местни инициативи за опазване на околната среда, подкрепа на производството на местни продукти и услуги, подобряване на средата на живот чрез изграждането на спортни и развлекателни съоръжения и развитие на туризма.