ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕУважаеми представители на местната власт,   бизнеса и НПО,
В  рамките на изпълнение на обществена поръчка  с предмет „ Организиране и провеждане на обучения, информационни дни и  уоркшопове в подкрепа на прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа”  в периода от 17 до 20 декември 2012 година  фирма „Булгап” ЕООД-София  ще проведе информационни дни в  десет от населените места на община „Тунджа” свързани с поканите за кандидатстване с проекти  по Стратегията за местно развитие,  както следва:
17 декември 2012 година
с. Кабиле,  начален час 9.00 ч, зала на читалището.
с.Веселиново, начален час 11.30, зала на кметството;
с. Калчево, начален час 14.00 часа, зала на читалището;
18 декември 2012 година
 с. Генерал Инзово, начален час 9.00 часа  -  зала на Етнографския комплекс;
 с. Тенево –, начален час 11.30 часа, зала на читалището;
 с. Симеоново , начален час 14.00 часа, зала на читалището;
19 декември 2012 година
с. Дражево , начален час 9.00 часа, зала на читалището;                  
с.Хаджидимитрово, начален час 11.30 часа, зала на читалището;                   
село Безмер, начарен час 13.30 часа, зала на читалището.   
20 декември 2012 година             
 с. Роза , начален час 10.00 часа, зала на читалището
 Очакваме ви с вашите въпроси и идеи за проекти!                  

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми представители на местната власт,   бизнеса и НПО,

В  рамките на изпълнение на обществена поръчка  с предмет „ Организиране и провеждане на обучения, информационни дни и  уоркшопове в подкрепа на прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа”  в периода от 17 до 20 декември 2012 година  фирма „Булгап” ЕООД-София  ще проведе информационни дни в  десет от населените места на община „Тунджа” свързани с поканите за кандидатстване с проекти  по Стратегията за местно развитие,  както следва:

17 декември 2012 година

с. Кабиле,  начален час 9.00 ч, зала на читалището.

с.Веселиново, начален час 11.30, зала на кметството;

с. Калчево, начален час 14.00 часа, зала на читалището;

18 декември 2012 година

 с. Генерал Инзово, начален час 9.00 часа  -  зала на Етнографския комплекс;

 с. Тенево –, начален час 11.30 часа, зала на читалището;

 с. Симеоново , начален час 14.00 часа, зала на читалището;

19 декември 2012 година

с. Дражево , начален час 9.00 часа, зала на читалището;                  

с.Хаджидимитрово, начален час 11.30 часа, зала на читалището;                   

село Безмер, начарен час 13.30 часа, зала на читалището.    

20 декември 2012 година             

 с. Роза , начален час 10.00 часа, зала на читалището

 Очакваме ви с вашите въпроси и идеи за проекти!