Проведоха се обучения на местни лидериДве двудневни обучения на тема „Ролята на неформалните лидери  в активизиране на процесите на развитие на територията  и прилагането на Стратегията за местно развитие” се проведоха на  27 и 28   2011 година в к-с „Екатерина” с.Веселиново и на 29 и 30 декември в  к-с „Ямболен”, лесопарк „Бакаджик”.  Участници в тях бяха местни младежки лидери, представители на нестопанския сектор, изявени общественици, крупни земеделски производители и успешни бизнесмени, развиващи дейност на територията на МИГ-Тунджа.  В почти всички селища на територията на община „Тунджа” за местните общности от важно значение е мнението на съществуващите  местни неформални лидери в населеното място. Те са с ярко изразени личностни качества, способни са да завладяват и увличат хората, да представят модели на поведение, да завоюват доверие. За селата тези хора играят ролята на лидери на общественото мнение. Ето защо включването им в процесите на прилагане  на стратегията за местно развитие е от съществено значение за постигането на заложените в нея цели. Учебната програма бе структурирана в две тематични сесии. В първата сесия акцентът на обучението бе върху ефективното лидерство и влиянието върху местните общности. Разгледани бяха въпроси, свързани с лидерските послания и умения, гражданското участие при формирането на политики за развитие, основните принципи и подходи при въвличането на местните общности в изпълнението на Стратегията за местно развитие. По време на втората обучителна сесия участниците имаха възможност да научат как се създават и управляват успешни проекти  и защо проектите по ЛИДЕР трябва да бъдат иновативни и да носят добавена стойност за територията. Акцентирано бе също така и върху начините да се стимулира прилагането на добрите практики  от дейността на европейските местни инициативни групи  в развитието на територията и изграждането на ефективни партньорства за подготовка и реализация на проекти към Стратегията за местно развитие.  При голям интерес от страна на участниците премина и практическата сесия под надслов „Лидери на общността”.