ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”


Управителният Съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 29 май 2015 г. от 17 часа. Събранието ще се проведе в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Отчет за дейността Управителния съвет на МИГ-Тунджа за 2014 година;

2.Приемане на годишния финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2014 година;

3.Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ  за дейността на МИГ-Тунджа за 2014 година;

4.Приемане на годишния финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2014 година;

5.Определяне дължимостта и размера на членския внос за 2015 година;

6.Приемане на бюджета на МИГ-Тунджа за 2015 година;

7.Промени в Устава на МИГ-Тунджа;

8.Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на УС на МИГ-Тунджа и Председателя на МИГ-Тунджа, поради изтичане на мандата им;

9.Избор на нов Управителен съвет на МИГ-Тунджа и Председател на УС на МИГ-Тунджа;

10.Вземане на решение за кандидатстването и реализирането на проект на МИГ-Тунджа по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година;

11.Разни

 

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото Събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

 

     СТАНЧО СТАВРЕВ

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА

Last Updated (Monday, 27 April 2015 05:39)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
418706
TodayToday659
YesterdayYesterday479
This WeekThis Week2574
This MonthThis Month3430
All DaysAll Days418706