УСПЕШНО ПРЕМИНА МЛАДЕЖКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА МИГ

При голям интерес от гражданите и гостите на с.Роза и с.Дражево, община  Тунджа премина МЛАДЕЖКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ИДЕИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ, което беше организирано от Местна инициативна група – Тунджа на 17 и 18 юни 2015 г.
Изложението е част от дейностите по проект за междурегионално сътрудничество „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие  в селските райони“, който се изпълнява от координиращия партньор Местна инициативна група-Тунджа и партньорите Местна инициативна група- Елхово, Местна инициативна група Девня-Аксаково, Местна инициативна група –Средец.
В изложението взеха участие 30 участника – млади предприемачи и млади фермери, младежки организации, дейности и инициативи:

Община Тунджа – популяризиране на материали по проекта „Тонзос-Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа дестинация „Тунджа-Ямбол-Стралджа-Болярово”.
Сдружение с нестопанска цел "Младежта-европейското бъдеще на Веселиново" -  с. Веселиново.
Младежки танцов състав към НЧ „Йордан Андонов - 1927” – с.Веселиново.
 Младежка кукерска група към НЧ „Йордан Андонов - 1927” – с.Веселиново.
Сдружение с нестопанска цел "Младите за Безмер" - с.Безмер.
Младежки танцов състав към НЧ "Светлина - 1928" - с.Безмер.  
 Сдружение с нестопанска цел "Сънрайс" - с.Козарево.
Румяна Симеонова Атанасова - млад предприемач - с.Козарево.
Младежка кукерска група към НЧ "Светлина - 1929" - с.Калчево.
Център за социална рехабилитация и интеграция - с.Калчево.
 "КАРИТАС" -  с. Веселиново.
Платформа "С Тунджа в сърцето" - младежка инициатива    - община "Тунджа".
Младежки танцов състав към НЧ "Прогрес - 1936" - с.Дражево.
Сдружение с нестопанска цел "Общински младежки съвет - Тунджа" .
Младежки танцов състав към НЧ "Светлина - 1929" - с.Роза.
Сдружение „Местна инициативна група – Средец”: партньор по проекта

Сдружение „Местна инициативна група –Девня-Аксаково”: партньор по проекта
Сдружение „Местна инициативна група –Елхово”: партньор по проекта
ЗП „Евгени Митков Щефелев“ – Производство и търговия със земеделска продукция  – с.Безмер.
ЗП „Георги Динков Чалъков“ – Производство и търговия със земеделска продукция – с.Меден кладенец.
ЗП „Коста Димитров Петров“ - Производство и търговия със земеделска продукция – с.Меден кладенец.
ЗП „Теодора Стайкова“ - Производство на пчелни продукти – с.Генерал Инзово.
Младежки спортен клуб „Априлец“ – с. Бояджик.
ВПГ „ПАУЪР“ ЕООД – Венелин Пламенов Ганчев – млад предприемач –басейн „ДИВА“ – с.Веселиново
Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за Дражево“ – с.Дражево
КОЛАРИС ЕООД /КЕТИ КОТЕВА/ - млад предприемач – цех за изработка на дишащи калъфи за матраци – с. Стара река.
EТ „СТЕНДИ – ЖИВКО СТОЯНОВ“ – млад предприемач – бензиностанция с.Роза
„СИМПА АГРИ“ – ЕООД – Петя Марова – млад предприемач – Регионален дилър на NEW HOLLAND – с.Кукорево
Общински център за изкуство извънучилищна дейност – /група за афтентичен фолклор, журналистика, лека атлетика, изобразително изкуство, приятели на книгата /  - с.Кабиле
Хотелски комплекс –„ВИЛА ТРАКИЯ“ –  млад предприемач с.Симеоново
Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – община Тунджа.


15 от участниците в изложенията бяха разположени  в 5 павилиона в с. Роза и останалите 15 участника бяха в с.Дражево. Жителите и гостите на селата и Община Тунджа се запознаха с  развиваните от тях дейности, произвеждани продукти и предлагани услуги. В изградения Младежки център по проекта в .Дражево се представиха и презентации от Младежки организации и младежката платформа „С Тунджа в сърцето“.
Чрез успешното провеждане на изложението се допринесе за приобщаване на младите хора – младежки организации и групи, млади фермери и предприемачи, представители на младите хора в местните власти от ЛИДЕР териториите в процесите на местното развитие , като в същото време се популяризираха и разпространиха добри практики с участието на млади хора.


Настоящата публикация се извършва с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони”, в изпълнение на договор № РД 50-141/21.07.2014 за предоставяне на финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ на ПРСР 2007-2013 с Министерство на земеделието и храните  и Държавен фонд „Земеделие” за проект  „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони”. Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ – Тунджа и по никакъв начин не може да се приема, че съдържанието й отразява официално становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР.

Last Updated (Sunday, 08 November 2015 18:35)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
418697
TodayToday650
YesterdayYesterday479
This WeekThis Week2565
This MonthThis Month3421
All DaysAll Days418697