КОНФЕРЕНЦИЯ „УСПЕХЪТ НА ОБЩНОСТТА: ОПИТЪТ НА МИГ-ТУНДЖА В ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ЛИДЕР”

There are no translations available.

се проведе на  24 и 25  септември  2015 година в комплекс ,,Ямболен”, лесопарк ,,Бакаджик” , община Тунджа. В работата на конференцията се включиха 50 участника – представители на екипа, членове на управителния съвети  общото събрание на МИГ-Тунджа, бенефициенти с проекти към Стратегията за местно развитие, партньори на МИГ,  печатни и електронни медии, представители на Областна земеделска служба,  МИГ-Средец и МИГ „Преспа”-Баните, Лъки, Чепеларе. При откриването на събитието участниците бяха приветствани от председателя на УС на МИГ-Тунджа и Кмета на община „Тунджа  В течение на двата дни от конференцията бяха представени презентации и проведени дискусии в следните направления и тематични сесии:

се проведе на  24 и 25  септември  2015 година в комплекс ,,Ямболен”, лесопарк ,,Бакаджик” , община Тунджа. В работата на конференцията се включиха 50 участника – представители на екипа, членове на управителния съвети  общото събрание на МИГ-Тунджа, бенефициенти с проекти към Стратегията за местно развитие, партньори на МИГ,  печатни и електронни медии, представители на Областна земеделска служба,  МИГ-Средец и МИГ „Преспа”-Баните, Лъки, Чепеларе. При откриването на събитието участниците бяха приветствани от председателя на УС на МИГ-Тунджа и Кмета на община „Тунджа  В течение на двата дни от конференцията бяха представени презентации и проведени дискусии в следните направления и тематични сесии:
-Подходът  ЛИДЕР и община Тунджа- пътят на успеха. Кратка ретроспекция за създаването на МИГ-Тунджа  и подготовката на Стратегията за местно развитие
-Представяне не резултатите от прилагането на Стратегията за местно развитие 2011-2015
-Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество на МИГ-Тунджа – изпълнени проекти и създадени партньорства
-Добри практики: представяне на изпълнени проекти на територията на община Тунджа по  Стратегията за местно развитие 2011-2015. Пътят от идеята до реализацията на проекта- споделен опит от бенефициенти по СМР.
-Продължаваме напред!”  -  перспективи за развитието на МИГ-Тунджа в периода 2014-2020 година
Участниците във конференцията има възможност да присъстват на премиерата на филма „Успехът на общността: ЛИДЕР на територията на община Тунджа”, както и да посетят обекти, изпълнени  с финансовата подкрепа на ЕЗФРСР чрез Стратегията за местно развитие на  МИГ-Тунджа
Мащабното събитие бе своеобразен тържествен завършек на прилагането на от МИГ-Тунджа на първата стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР 2007-2013 година.

Last Updated (Wednesday, 07 October 2015 17:20)