Публична покана 9036578

Публична покана  9036578 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: Организиране и провеждане на „Празник … прочети още


Публична покана 9036575

Публична покана  9036575 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност в … прочети още


Публична покана 9034893

Публична покана  9034893 за  участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията  и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: Организиране и провеждане на  проучвания … прочети още


Публична покана 9034845

Публична покана  9034845 за  участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията  и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: Публична покана  9034845 за  участие … прочети още


Публична покана 9034975

„Организиране и провеждане на проучване и анализ и сформиране на база данни във връзка с изграждането и структурирането на младежка ЛИДЕР мрежа за развитие на селските райони ” Публична покана  9034975 за  участие в  процедура … прочети още


Публична покана 9031685

Публична покана  9031685 за  участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията  и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на проучване … прочети още


Публична покана 9031668

Публична покана  9031668 за  участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията  и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на проучване … прочети още


Публична покана 90115895

Публична покана  90115895 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: «Организиране и провеждане на проучвания … прочети още


Публична покана 9017713

Публична покана 9017713 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност в подкрепа на … прочети още


Публична покана 90115841

Публична покана  90115841за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: «Организиране и провеждане на  обучения, информационни … прочети още