ПОКАНА – ИЗЛОЖЕНИЕ

На 3 и 4 октомври Ямбол ще бъде домакин  на изложение на продукти произведени на територията на Местните инициативни групи в страната.   На желаещите да участват се предоставя безплатна изложбена площ , на която ще могат да продават произведените от тях продукти. В рамките на организираното от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. съвместно с община Ямбол изложение ще се проведе и форум относно местните продукти и насърчаването на тяхното производство и популяризиране.

Производителите/изложителите от територията на МИГ Тунджа, които желаят да вземат участие в изложението е необходимо да подадат следната информация на емейл адрес: migtundzha@abv.bg в срок до 14 септември 2022 г.

  1. Наименование на производителите/изложителите и вид на продуктите/услугите които произвеждат/предоставят;
  2. Видове хранителни продукти/напитки които ще бъдат представени;
  3. Количество на продуктите за продажба и количество на продуктите за дегустация (бр., кг, л., и т.н);
  4. Нехранителни продукти/занаятчийски произведения на територията;
  5. Изисквания към изложбената площ (хладилна витрина, щанд, маса и т.н.).

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА