Публична покана 9045322

Публична покана 9045322 за  участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията  и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане  на двудневна … прочети още


Публична покана 9044611

Публична покана  9044611 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност в … прочети още


Публична покана 9042734

Публична покана  9042734 за  участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията  и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на  учебно … прочети още


Публична покана 9042230

Публична покана 9042230 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на младежки … прочети още


Публична покана 9042225

Публична покана 9042225 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на младежки … прочети още


Публична покана 9038602

Публична покана  9038602 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност в … прочети още


Публична покана 9038546

Публична покана 9038546 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Доставка на изложбени павилиони с … прочети още


Публична покана 9038532

Публична покана 9038532 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП, при условията и реда на глава „VІІІ а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на семинар … прочети още