Карта на територията

Територията  на МИГ Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа възлиза на 1287,82 кв.км. Това я  нарежда сред една от големите територии, обхванати от местни инициативни групи в страната. Територията на МИГ съставлява 6,5% от територията на Югоизточен район и 1,5%  от територията на Република България. Територията на МИГ Тунджа-Сливен Долината на Тунджа  e с непрекъснати граници и  включва цялата територия на Община „Тунджа“ (44 села) и  част от територията на Община Сливен (3 села: Бозаджии, Крушаре и Чокоба). Територията попада в административно-териториалните граници на две съседни области – област Ямбол и област Сливен и  Югоизточен икономически район. Територията на МИГ Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа е разположена в Югоизточна България.   На север граничи със селaот община Сливен, непопадащи на територията на МИГ. На североизток граничи с община Стралджа. На юг територията на МИГ Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа граничи с община Елхово. На запад има малка контактна зона с община Нова Загора, а на югозапад  има малки гранични зони с общините Раднево и Тополовград.

Натисни за по-голям размер