ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА –СЛИВЕН –ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тунджа –Сливен-Долината на Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 23 май … прочети още


ТЕРИТОРИАЛЕН ПРАЗНИК „МИГ-ТУНДЖА: ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ ЗА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“

Местна инициативна група „Тунджа–Сливен –Долината на Тунджа“ отправя покана към желаещите жители и гости на община Тунджа, да посетят организираният от сдружението териториален празник „МИГ-ТУНДЖА: ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ ЗА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ“. Събитието ще се проведе … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА- СЛИВЕН – ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група   Тунджа – Сливен–Долината на Тунджа ”  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на  … прочети още


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”, ИЗПЪЛНЯВАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ РД50-39/23.04.2018 ГОДИНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа” на основание чл. 34 т.12 от Устава на Сдружението обявява провеждане на обществено обсъждане на промени в одобрената Стратегия за Водено … прочети още


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 2023-2027 НА МИГ ТУНДЖА-СЛИВЕН-ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 2023-2027 В СЕЛО РОЗА, ОБЩИНА ТУНДЖА

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите … прочети още


МЕСТНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ТУНДЖА“ СА ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „АГРА 2023“ В СЛОВЕНИЯ

Пчелният мед и пчелните продукти, произведени в семейното земеделско стопанство Пчеларска ферма „Аврамови“ – с.Робово,община Тунджа предизвикват голям интерес сред участниците, посетителите и гостите на международното изложение за земеделие и хранителни продукти в Словения. Престижното … прочети още


ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ НА МИГ „ТУНДЖА –СЛИВЕН –ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА“

Местна инициативна група „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа“  провежда под надслова „Бъдете активни! Участвайте!“   поредица от информационни срещи и обучения в различни населени места на територията   с участието на  представители на местната власт, бизнеса, НПО, читалища, … прочети още


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ В СЕЛАТА СТАРА РЕКА, ПОБЕДА, БОТЕВО И ХАНОВО

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЕ

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите … прочети още