ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ КОНФЕРЕНЦИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 2023-2027 НА МИГ ТУНДЖА-СЛИВЕН-ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА

В ход е изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 2023-2027 В СЕЛО РОЗА, ОБЩИНА ТУНДЖА

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите … прочети още


МЕСТНИ ПРОДУКТИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ТУНДЖА“ СА ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „АГРА 2023“ В СЛОВЕНИЯ

Пчелният мед и пчелните продукти, произведени в семейното земеделско стопанство Пчеларска ферма „Аврамови“ – с.Робово,община Тунджа предизвикват голям интерес сред участниците, посетителите и гостите на международното изложение за земеделие и хранителни продукти в Словения. Престижното … прочети още


ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ НА МИГ „ТУНДЖА –СЛИВЕН –ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА“

Местна инициативна група „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа“  провежда под надслова „Бъдете активни! Участвайте!“   поредица от информационни срещи и обучения в различни населени места на територията   с участието на  представители на местната власт, бизнеса, НПО, читалища, … прочети още


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ В СЕЛАТА СТАРА РЕКА, ПОБЕДА, БОТЕВО И ХАНОВО

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЕ

В ход е изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“, финансиран по подмярка 19.1„Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите … прочети още


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”, ИЗПЪЛНЯВАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ РД50-39/23.04.2018 ГОДИНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 34 т.12 от Устава на Сдружението обявява провеждане на обществено обсъждане на промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 юли 2023 г. … прочети още


С ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1 МИГ –ТУНДЖА ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

На 17.03.2023 година бе подписан  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ-Тунджа за изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“.  Вече … прочети още


ПРОЕКТ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МИГ ТУНДЖА, МИГ ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО И МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

На 17.03.2023г. бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Еко-кошница, моля!“ по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на  дейности за сътрудничество  на местни инициативни. групи“. Проектът e за … прочети още