ПРАЗНИК „ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА“

На 24 септември 2022 година жителите и гостите на община Тунджа имаха възможност да се потопят в атмосферата на едно събитие, изпълнено с традициите, обичаите, звуците, вкусовете и багрите  на община Тунджа, общината на чиято … прочети още


ПРАЗНИК «ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА» 24 СЕПТЕМВРИ 2022 – СЕЛО ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

Сдружение Местна Инициативна Група – Тунджа, съвместно с Община Тунджа и кмество на село Генерал Инзово, община Тунджа, канят всички желаещи жители и гости на община Тунджа, да посетят еднодневен ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ «ТРАДИЦИИ … прочети още


ПОКАНА – ИЗЛОЖЕНИЕ

На 3 и 4 октомври Ямбол ще бъде домакин  на изложение на продукти произведени на територията на Местните инициативни групи в страната.   На желаещите да участват се предоставя безплатна изложбена площ , на която ще … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 юли 2022 г. … прочети още


ОБЩИНА СЛИВЕН И МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА КАНЯТ

П О К А Н А ОБЩИНА СЛИВЕН И МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА КАНЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГРАЖДАНИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ  ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО … прочети още


Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.430 МИГ – Тунджа – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.430 МИГ – Тунджа – мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” Списък на проектните предложения, … прочети още


Проведе се информационна среща

Във връзка с предстоящото стартиране на прием на проектни предложения по процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.109 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“ на 27.05.2022 … прочети още


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Във връзка с предстоящо стартиране на прием на проектни предложения по  процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.109 „МИГ-Тунджа – Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия (МСП)“  СНЦ „МИГ … прочети още


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”, ИЗПЪЛНЯВАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ РД50-39/23.04.2018 ГОДИНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”  на основание чл. 34 т.12 от Устава на Сдружението обявява  провеждане на обществено обсъждане на промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа”  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на  19 май  2022  г. … прочети още