Договори, сключени по реда на чл.20 ал.4 от ЗОП

Договори към 31 март 2024 година07 май 2024 11:06


Договори към 31 декември 2023 година30 януари 2024 15:33


Договори към 30 септември 2023 година07 ноември 2023 10:59


Договори към 30 юни 2023 година20 юли 2023 16:29


Договори към 31 март 2023 година26 април 2023 19:11


Договори към 31 декември 2022 година01 Февруари 2023 13:15


Договори към 30 септември 2022 година01 Ноември 2022 17:15


Договори към 30 юни 2022 година28 Юли 2022 16:40


Договори към 31.05.2022 година02 Юни 2022 16:54


Договори към 31.12.2021 година28 Януари 2022 12:02


Договори към 30.06.2021 г.30 Юни 2021 19:15


Списък на договори към 31.12.202029 Януари 2021 08:32


Списък на договори към 30.06.2020г. 02 Август 2020 15:04 


Списък на договори към 31.12.201903 Февруари 2020 15:05


Списък на сключените договори към 30.09.201901 Ноември 2019 18:08 


Списък на сключените договори за 2019 година01 Юли 2019 19:10


Списък на сключените договори за  2018 година30 Декември 2018 08:42


Регистър на трудови договори 2018 година30 Септември 2018 16:48


Списък на сключените договори 2018 година30 Септември 2018 16:46


Регистър граждански договори22 Юни 2016 18:10


Регистър трудови договори22 Юни 2016 18:09


Справка чл.14 от ЗОП плащане 2016г.22 Юни 2016 18:08 


Списък на сключените договори 201622 Юни 2016 18:05


Регистър на Общ. поръчки 2015г.01 Октомври 2015 07:52 


Списък на сключените трудови договори 2015г.01 Октомври 2015 07:52


Справка чл.22 от ЗОП плащани 2015г.01 Октомври 2015 07:52 


Списък на сключените граждански договори 2015г.01 Октомври 2015 07:51


Списък на сключените договори 2015г.01 Октомври 2015 07:50


Списък на трудовите договори16 Декември 2014 20:13


Списък на гражданските договори16 Декември 2014 20:12


Договори, сключени по реда на чл.20 ал.3 от ЗОП.

Списък на договорите по чл.14 ал. 5 от ЗОП16 Декември 2014 19:57