ПРАЗНИК „ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА“

На 24 септември 2022 година жителите и гостите на община Тунджа имаха възможност да се потопят в атмосферата на едно събитие, изпълнено с традициите, обичаите, звуците, вкусовете и багрите  на община Тунджа, общината на чиято територия вече повече от 10 години успешно функционира Местна инициативна група „Тунджа“

МИГ-Тунджа  проведе своя териториален  празник на местната идентичност под надслов „Традиции и иновации на територията на МИГ-Тунджа“. Той е  част от планираните  за 2022 година дейности за популязиране, информиране и публичност на прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Основна цел на празника  бе представяне на местната идентичност  и популяризиране ролята  на МИГ и прилаганата СВОМР за нейното развитие и съхранение. Утвърждаването и популяризирането на местната идентичност е една от важните цели на местното развитие, която е заложена в Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа.

Местната идентичност е в основата на богатството на териториалния капитал  и притежава  потенциал да се превърне в успешен инструмент за социално и икономическо развитие на селските общности. Събитията, свързани с утвърждаването и популяризирането на местната идентичност сплотяват  местните общности и са част от синергията, която МИГ -Тунджа търси в процеса на прилагане и популяризиране на своята Стратегия за ВОМР.

МИГ-Тунджа   се постара да  създаде характерна, специфична и самобитна среда за  промотиране на местни производства, традиции и обичаи в обособени  зони и пространства. По време на празника  беше  организиран кът, който  представи патриархалното семейство, с цялата уредба на домакинството и някои от най-интересните дейности, извършвани по това време на годината. Бяха  организирани „Ателиета на открито“ за деца и младежи от територията на МИГ – Тунджа, за разнообразни дейности – тъкане, бродиране, изработване на накити. Съпътстващото изложение „Традиционни храни“  представи участници, които са изработили собственоръчно, със свои екологични продукти , някои от най-характерните и вкусни за региона храни. Събитието бе съпътствано  с богата културна програма, в която взеха участие самодейни колективи и индивидуални изпълнители. Посетителите имаха възможност да дегустират разнообразни традиционни храни и да се насладят на интересната културна програма.