Членове на МИГ

ПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН

НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА”

.

Име, презиме, фамилия / Наименование

Представител

Седалище / постоянен адрес

Статут в МИГ-Тунджа

ЕИК

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР

1

Община Тунджа

Георги Стоянов Георгиев

град Ямбол (административен център на община „Тунджа”)

Член на Общото събрание

ЮЛ има четирима представители – членове на УС

000970457

СТОПАНСКИ СЕКТОР

2

ЕТ „Стожер-Стоян Стоянов”

Стоян Иванов
Стоянов

село Симеоново

Член на Общото събрание

Член на УС

838187633

3

ЕТ „Младост- 2-Янко Янев”

Янко Атанасов
Янев

село                         Голям Манастир

Член на Общото събрание

838166048

4

„Балар” АД

Никола Минчев

Колев

село Скалица

Член на Общото събрание

201022005

5

„Вила Меден” ЕООД

Георги Динков Чалъков

село                     Меден кладенец

Член на Общото събрание

128544382

6

Кооперация ”Спасител”

Мария Василева Бонева

село Савино

Член на Общото събрание

Член на УС

838102992

7

ЕТ „Красимир Карчев –Дикар”

Красимир Димитров Карчев

село Коневец

Член на Общото събрание

123156155

8

Земеделски производител Стоян Жечев Люцканов

Стоян Жечев Люцканов

село   Ботево

Член на Общото събрание

Член на Управителния съвет

128574347

9

Кооперация „Тракия”

Стоян Александров

Стоянов

село Болярско

Член на Общото събрание

838101698

10

Земеделска производствена кооперация „Напредък”

Стоил Стоянов Славов

село   Роза

Член на Общото събрание

838147418

11

ЕТ „Костадин Костов”

Костадин Маринов Костов

село                       Стара река

Член на Общото събрание

128533083

12

„Репродуктор по свиневъдство” АД

Галя Тенева Бъчварова

село
Калчево

Член на Общото събрание

838182173

13

Кооперация „Единство”

Йовчо Павлов Митев

село
Ботево

Член на Общото събрание

000946545

14

„КИБЕЛА-65” ЕООД

Румен Атанасов Денев

село
Кабиле

Член на Общото събрание

128615281

15

ТРАПЕЗА АД –КЛОН БОЛЯРСКО

Валентин Славов Василев

село Болярско

Член на Общото събрание

1286037310017

16

Комплекс ”Екатерина” ООД

Екатерина Стефанова Личева- Христова

село Веселиново

Член на Общото събрание

200196907

17

Алианс Агрикол –Алаг” ООД

Янко Георгиев Янев

село Окоп

Член на Общото събрание

838166596

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР

18

Сдружение „Териториална организация на научно – технически съюзи – клон Бояджик”

Ангел Господинов Ангелов

село

Бояджик

Член на Общото събрание

0009733710017

19

Сдружение „Гражданско сдружение ”Граждани за европейско развитие, адаптация и натуралност”

Милен Иванов Караманов

село Савино

Член на Общото събрание

128629651

20

Сдружение „Завой над Тунджа”

Божана Петрова Караманова

село Завой

Член на Общото събрание

175798905

21

Сдружение „Институт за устойчиво развитие- клон село Веселиново”

Димчо Стоянов Ненчев

село

Веселиново

Член на Общото събрание

ЮЛ има представител – член на Управителния съвет

1286296900015

22

Сдружение „Гражданско сдружение ”Стара река”

Кольо Атанасов Колев

село Стара река

Член на Общото събрание

175825010

23

Сдружение „Ямболска търговско промишлена палата – клон Тунджа”

Стойчо Петров Стойчев

село                    Генерал Инзово

Член на Общото събрание

8381634930010

24

Сдружение ”Център за икономически и социални инициативи – Тунджа”

Татяна Вълчева Илиева

село Скалица

Член на Общото събрание

ЮЛ има представител- член на Управителния съвет

128629701

25

Сдружение ”Спортен клуб ”Априлец”

Димитър Тодоров Мутафов

село Бояджик

Член на Общото събрание

128502892

26

Сдружение „Тунджа-2011”

Иван Маринов Караманов

село Кабиле

Член на Общото събрание

Заявление за членство в МИГ-Тунджа