ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”, ИЗПЪЛНЯВАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕ РД50-39/23.04.2018 ГОДИНА

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 34 т.12 от Устава на Сдружението обявява провеждане на обществено обсъждане на промени в одобрената Стратегия за Водено от общностите … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 юли 2023 г. … прочети още


С ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР ПО ПОДМЯРКА 19.1 МИГ –ТУНДЖА ЗАПОЧВА ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 ГОДИНА

На 17.03.2023 година бе подписан  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ-Тунджа за изпълнението на проект  „Подготвителни дейности за разработване на местна стратегия за ВОМР за програмен период 2023 – 2027 г“.  Вече … прочети още


ПРОЕКТ ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МИГ ТУНДЖА, МИГ ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО И МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

На 17.03.2023г. бе подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Еко-кошница, моля!“ по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на  дейности за сътрудничество  на местни инициативни. групи“. Проектът e за … прочети още


Филм за дейността на СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа” – 2022 год.

Изготвянето на този филм е осъществено с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от … прочети още


ПРАЗНИК „ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА“

На 24 септември 2022 година жителите и гостите на община Тунджа имаха възможност да се потопят в атмосферата на едно събитие, изпълнено с традициите, обичаите, звуците, вкусовете и багрите  на община Тунджа, общината на чиято … прочети още


ПРАЗНИК «ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ТУНДЖА» 24 СЕПТЕМВРИ 2022 – СЕЛО ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО, ОБЩИНА ТУНДЖА

Сдружение Местна Инициативна Група – Тунджа, съвместно с Община Тунджа и кмество на село Генерал Инзово, община Тунджа, канят всички желаещи жители и гости на община Тунджа, да посетят еднодневен ПРАЗНИК НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ «ТРАДИЦИИ … прочети още


ПОКАНА – ИЗЛОЖЕНИЕ

На 3 и 4 октомври Ямбол ще бъде домакин  на изложение на продукти произведени на територията на Местните инициативни групи в страната.   На желаещите да участват се предоставя безплатна изложбена площ , на която ще … прочети още


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 20 юли 2022 г. … прочети още


ОБЩИНА СЛИВЕН И МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА КАНЯТ

П О К А Н А ОБЩИНА СЛИВЕН И МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА КАНЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ГРАЖДАНИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ  ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩА ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО … прочети още